Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2013

taab
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami. 
taab
Czas nie leczy ran, on tylko zmienia perspektywę.
— Olga Morawska, wdowa po himalaiście Piotrze Morawskim
Reposted fromIkuszka Ikuszka viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo
taab
 Pewnego dnia zrozumie pan, że we wszystko można uwierzyć. I zrozumie pan ku swemu ubolewaniu, że nie jest to kwestia inteligencji ani wyobraźni a tylko kwestia czasu.
— Marek Hłasko.
taab
To samo gówno, tylko dzień inny.
— Skazani na Shawshank
Reposted fromraita raita viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo
taab
Miłość zaczyna się tam, gdzie zaczyna się przebaczenie
taab
8767 ad41
taab
8848 9b25
Reposted fromnfading nfading viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo
2256 d13e
taab
taab
4307 8e70
Reposted fromShini Shini viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo
taab
“Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.”
— Jakub Żulczyk “Radio Armageddon"

November 15 2013

taab
5961 3c86
Reposted fromDomisia Domisia viatwojkot twojkot
taab
Reposted fromvolldost volldost viatwojkot twojkot
taab
9359 3b4a
Reposted frompiehus piehus viatwojkot twojkot
taab
8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero viatwojkot twojkot
taab
5221 7301 500
Reposted fromrisky risky viapampam pampam
taab

Każdy sen, ten czarowny i piękny, zbyt długo śniony zamienia się w koszmar. A z takiego budzimy się z krzykiem.

— A. Sapkowski
Reposted fromcasanovared casanovared viapampam pampam
taab
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapampam pampam
taab
8321 8683
Reposted fromloverdose loverdose viapampam pampam
taab
5088 f6cd
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viapampam pampam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl